เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คิดบวก = ชีวิตบวก when you...

คิดบวก = ชีวิตบวก
ว.วชิรเมธี
By.V.Vajiramethi
Translate by Amiley Lily
::::::::::::::::::::::::::
When you...work hard
Tell yourself,
This is the opportunity to prepare yourself
to professional..
...


เวลาเจอ........งานหนัก
ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือโอกาสใน การเตรียมพร้อม
สู่ความเป็นมืออาชีพ
  
 

...
เวลาเจอ........ปัญหาซับซ้อน
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ
When you...meet the complicated problem
Tell yourself...this is the lesson for enlighten yourself.
...

เวลาทุกข์หนัก..
ให้บอกตัวเองว่า... นี่คือแบบฝึกหัด
ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต
   
When you...meet the great difficulty.
Tell yourself...this is another lesson
to boost your life skill.

เวลาเจอ........นายจอมละเมียด
ให้บอกตัวเองว่า...นี่คือการฝึกตนให้เป็นคน สมบูรณ์แบบ(Perfectionist)
When you ...meet the very detailed boss.
Tell yourself...This is the way to  improve yourself to perfectionist.
เวลาเจอ........คำตำหนิ
ให้บอกตัวเองว่า... นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
When you....was blamed.
Tell yourself...this is the pointer for the great treasure.

...

เวลาเจอ........คำนินทา
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคง
เป็นคนที่มีความหมาย
when you...was gossiped.
Tell yourself...this is the reflection of your importance :)
...
...

เวลาเจอ........ความผิด หวัง
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ
กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

when you...failed.
Tell yourself...this is the natural method 
to build your life immune system ..
 
  
 ...  ...

เวลาเจอ........ความป่วยไข้
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี
when you...sick
Tell yourself...this is the warning to take care of your health.

เวลาเจอ........ความพลัดพราก
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง
when you..have to say good-bye
Tell yourself... this is the time to stand by your own legs.
...

เวลาเจอ........ลูกหัวดื้อ
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์
ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง when you..see your naughty kids...Tell yourself,this is a great chance to be real parenting
   
เวลาเจอ........แฟนทิ้ง
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
When you...was left by your lover.
Tell yourself..this is common way that every life can met.
...

เวลาเจอ........คนที่ใช่แต่เขามีคู่ แล้ว
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือประจักษ์พยานว่า
ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง when you...meet the right one but he/she has one lover...
Tell yourself..nobody can get everything they wish.
 

เวลาเจอ........ภาวะหลุดจากอำนาจ
ให้บอกตัวเองว่า....
นี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง
when you..out of power/position
Tell yourself...this is the normal of everything.
(Have it-lost it)

เวลาเจอ........คนกลิ้งกะล่อน
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
When you..meet the bad guys
Tell yourself..don't follow their way
when you..have accident
Tell yourself..spend the rest of your life more carefully.
when you..meet the offender.
Tell yourself...no evil no way to build any power.
when you..have crisis..
Tell yourself..every crisis is the way to opportunity.  

 

 
 


.....

เวลาเจอ........คนเลว
ให้บอกตัวเองว่า ...
นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

...
..............

เวลา เจอ...อุบัติเหตุ
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือคำเตือนว่า
จงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด
...
......

เวลาเจอ........ศัตรูคอยกลั่นแกล้ง
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือบททดสอบว่าที่ว่า
มารไม่มีบารมีไม่เกิด

...
.......  

เวลาเจอ........วิกฤต
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม
ในวิกฤตย่อมมี โอกาส

when you...poor
Tell yourself..this is the way to fight and strong.

เวลาเจอ........ความจน
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต
when you..died
Tell yourself...This is the last chapter that make life complete.
......
เวลาเจอ........ความตาย
ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือฉากสุดท้าย
ที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: