เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Let's follow your dream,like this young man!


Winner of China's Got Talent Final 2010 - Armless Pianist Liu Wei Performance.

ไม่มีความคิดเห็น: