เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

TC Bank- Dream RangersThat such a great inspiration clip..
Life is too short to wait for anything.
The average age of actors are 80++,so we're too young at heart to do anything we want to.

ไม่มีความคิดเห็น: