เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

รวมลิงค์แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ ภาษี และการจัดเอกสาร

แปะลิงค์ไว้เผื่อจะได้ใช้อีกค่ะ
รวม แบบฟอร์มสัญญา ต่างๆ

สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย

http://www.buncheeaudit.com/Contact_form.htmhttp://www.avpconsultant.com/contract-forms/rental.htmlแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการโอนรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบก

http://www.pk-car.com/s0115/index.php?pgid=0073ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร

http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=437411&Ntype=8การจัดเอกสารบัญชี

http://www.avaccount.com/wb/account_update9180.htmหนังสือเกี่ยวกับภาษีและกฎหมาย สนพ.ธรรมนิติ

http://www.dharmnitibook.com/vmchk/บัญชี/83-53001.htmlการจัดเอกสาร

http://incquity.com/articles/office-operation/file-your-documentsเอกสารทางกฎหมาย ธุรกิจครอบครัว

http://www.108acc.com/index.php?mo=3&art=323282ลิสซิ่งกับเช่าซื้อต่างกันอย่างไร

http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=437411&Ntype=8การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5327404การควบคุมภายในการจ่ายเงินเดือนค่าแรง

http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5327407

ไม่มีความคิดเห็น: