เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เรียนรู้จากความผิดหวัง Learn from the Failure

ความผิดหวังบอกเราเรื่องความอดทน
เรา สามารถเอาชนะความรุ่มร้อนและอ่อนแอได้
ถึงจะยากแต่ถ้าปฏิญาณอย่าง จริงจังยังมีทางแก้ไขได้ 

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องการค้นคว้า
เราสามารถเอาชนะความเขลาและเกียจคร้านได้
ถึง จะยากแต่ถ้าจัดการกับตัวเองวันนี้ยังมีทางสมหวัง 

ความผิดหวังบอกเราเรื่องความไม่ประมาท
เราสามารถเอาชนะ ความเผลอเรอและหลงลืมได้
ถึงจะยากแต่ถ้าฝึกฝนวันนี้ยังมีทางเป็นไปได้ 

ความผิดหวังบอกเราเรื่องการช่วยเหลือ
เราสามารถเอาชนะ ความใจแคบและมีอคติได้
ถึงจะยากแต่ถ้าเพาะเมตตาวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไป 

ความผิดหวังบอกเราเรื่องความตั้งใจ จริง
เราสามารถเอาชนะความหวั่นไหวและหวาดกลัวได้
ถึงจะยากแต่ถ้า เริ่มต้นวันนี้ยังมีทางสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น: